"Жаз жыты"

Wikibooks дан

Бул китепке жаш акындын эне тил, с\й\\, жаштык темасындагы ырлары киргизилди. Китеп жалпы окурмандарга арналат.