Мазмунга өтүү

Соңку өзгөрүүлөр

Бул баракта соңку түзөтүүлөр келтирилген.

Соңку өзгөртүүлөрдүн ырастоолору Соңку 1 | 3 | 7 | 14 | 30 күндө жасалган акыркы 50 | 100 | 250 | 500 өзгөртүүлөрдү көрсөтүү
Жашыруу катталган колдонуучулар | жашыруун колдонуучуларды Жашыруу | Оңдоолорумду Жашыруу | ботторду Көрсөтүү | Майда оңдоолорду Жашыруу | Барактардын категориялоосун Көрсөтүү | Көрсөтүү Викимаалымат
14 июль 2024 04:34 күнүнөн баштап жаңы өзгөртүүлөрдү көрсөтүү
 
Кыскартмалар:
ВМ
― Викимаалыматты түзөтүү;
Ж
― жаңы барак жараткан түзөтүү (жаңы барактардын тизмесин караңыз);
м
— майда түзөтүү;
б
― боттун түзөтүүсү;
(±123)
― барактын байттагы өлчөмүнүн өзгөрүшү;
― убактылуу көрүлүүчү барак.

10 июль 2024