Библия

Wikibooks дан
Jump to navigation Jump to search

Эски Осуят[оңдоо]

Мусанын беш китеби:[оңдоо]

  1. Башталыш
  2. Мисирден чыгуу
  3. Лебилер
  4. Сандар
  5. Мыйзамды кайталоо

6.Нундун уулу Жашыя 7.Израил соттору 8.Рут 9.Биринчи Шемуел китеби 10.Экинчи Шемуел китеби 11.Биринчи Падышалар китеби 12.Экинчи Падышалар китеби 13.Биринчи жылнаама китеби 14.Экинчи жылнаама китеби 15.Эзра 16.Некемия 17.Эстер 18.Аюб 19.Забур 20.Сулаймандын накыл сөздөрү 21.Насаатчы 22.Ырдын ыры 23.Ышайа 24.Жеремия 25.Жеремиянын ыйы 26.Жезекиел 27.Даниел 28.Ошуя 29.Жоел 30.Амос 31.Обадия 32.Жунус 33.Михей 34.Накум 35.Хабакук 36.Сепания 37.Акай 38.Захария 39.Малахия


Мынакей дагы бир шилтеме: [1]

Жаңы Осуят[оңдоо]

Жакшы Кабарлар:[оңдоо]

40.Матайдын Жакшы Кабары 41.Марктын Жакшы Кабары 42.Лукмандын Жакшы Кабары 43.Жакандын Жакшы Кабары


44.Ыйык Элчилердин иштери 45.Жакыптын каты 46.Петирдин биринчи каты 47.Петирдин экинчи каты 48.Жакандын биринчи каты 49.Жакандын экинчи каты 50.Жакандын үчүнчү каты 51.Жүйүттүн каты

Пабылдын каттары[оңдоо]

52.Римдиктерге жазган каты 53.Корунттуктарга биринчи каты 54.Корунттуктарга экинчи каты 55.Галатиялыктарга жазган каты 56.Эфестиктерге жазган каты 57.Филипиликтерге жазган каты 58.Колосалыктарга жазган каты 59.Тесалоникалыктарга биринчи каты 60.Тесалоникалыктарга экинчи каты 61.Тиметейге биринчи каты 62.Тиметейге экинчи каты 63.Титке жазган каты 64.Филемонго жазган каты 65.Эврейлерге жазган каты


66.Жакан алган аян